Algemene Voorwaarden

Bedijfsnaam:
Vier het leven fotografie

Kvk 53589394

Krimpen aan den IJssel

Algemeen

Alle afbeeldingen op deze site zijn eigendom van Vier het Leven fotografie en zijn geplaatst met toestemming van de klant. Het kopiëren van deze afbeeldingen zonder toestemming van Vier het leven Fotografie is verboden

Vier het leven fotografie is niet aansprakelijk voor schade en-of diefstal van of aan uw eigendommen bij fotograferen op locatie.

.Vier het leven fotografie is niet verantwoordelijk voor het onrechtmatig en onjuist verspreiden van informatie getoond op deze website.

Foto;s

Vier het leven fotografie is niet aansprakelijk voor kleuronechtheid van fotoafdrukken, anders afgedrukt dan bij Vier het leven fotografie. Dit geldt voor alle produkten.

Vier het leven fotografie behoudt zich het recht om foto’s te gebruiken voor website, blogs en andere social media kanalen. Wanneer u dit niet wilt, kan dit tot uiterlijk 14 dagen na het maken van de reportage schriftelijk worden aangegeven bij sandra@vierhetlevenfotografie.nl

Fotovakafdrukken worden besteld bij een door Vier het leven fotografie zorgvuldig gekozen leverancier. Fotoafdrukken zijn leverbaar va. 13-18 cm formaat. Ook zijn andere maten leverbaar (10-15 cm niet)

Copyright

Vier het leven fotografie is en blijft eigenaar van alle afbeeldingen die door Vier het leven fotografie zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. en op deze site en social meida worden aangeboden.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel lage als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking of uitsnede dan dat deze is aangeleverd door Vier het leven fotografie . Foto’s bijsnijden, veranderen, aanpassen mbt kleur, of het logo verwijderen is niet toegestaan!

Bij aanschaf van een USB stick met de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media zonder toestemming van Vier het leven fotografie

Prijsopgaven, betalingen en prijzen

Wanneer een afspraak is bevestigd per mail, stuurt Vier het leven fotografie een factuur met daarin 100%  aanbetaling van de gereserveerde reportage. Pas wanneer dit bedrag is gestort, is de reservering een daadwerkelijke afspraak. Wanneer een aanbetaling niet tijdig is gedaan, behoudt Vier het leven fotografie zich het recht om deze reportage uit te stellen of te verplaatsen.

Fotoreportages bij Vier het leven fotografie zijn in euro’s en incl.BTW. 

Prijzen vermeld op deze website zijn exclusief reiskosten (boven de 20 km 0,40 cent per km).

Indien betaling per factuur plaatsvindt, dient de betaling binnen 14 dagen na een factuurdatum te worden betaald.

Indien Vier het leven fotografie bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, doch bedragen in alle gevallen minimaal € 75,-. De wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.

Indien de wederpartij met de betaling in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.

Vier het leven fotografie behoudt zich het recht voor prijzen en pakketten aan te passen wanneer zij dat noodzakelijk vindt


Annuleringsvoorwaarden

Het annuleren van een geplande fotoshoot kan schriftelijk of telefonisch met vermelden van de reden hiervoor.

Het annuleren van een fotoshoot mag kosteloos tot 24 uur van tevoren mits een geldige reden hiervoor: ziekenhuisopname, (ernstige) ziekte van de wederpartij, overlijden van de wederpartij e/o naaste familielid.

U heeft de mogelijkheid om de (1e oorspronkelijke) afspraak kosteloos binnen 6 maanden te verzetten . Wanneer deze niet binnen een half jaarplaats vindt, wordt de afspraak ontbonden en bent u alsnog de betaalde aanbetaling kwijt.

Vier het leven fotografie niet verantwoordelijk voor het niet door laten gaan van fotoafspraken bij onverwachte weersomstandigheden. Bij reportages die niet door kunnen gaan ivm weeromstandigheden wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt.

Publicatierecht

Vier het leven fotografie behoudt zich het recht om foto’s te gebruiken voor gebruik van flyer, website en social mediakanalen, Wanneer u dit niet wenst, kan dit tot uiterlijk 14 dagen schriftelijk bij sandra@vierhetlevenfotografie.nl worden aangegeven

De afnemer mag zijn aangekochte foto, verkregen met LOGO gebruiken voor plaatsing op sociaal media bij het vermelden van Vier het leven fotografie.

Het gebruik van afbeeldingen van Vier het leven fotografie zonder LOGO mag alleen voor eigen gebruik. Afbeeldingen die gebruikt zullen worden voor reclamedoeleinden, fotowedstrijden of anderszins dan dit voorafgaand aan publicatie vermelden bij Vier het leven fotografie

Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding (Vier het leven fotografie) op of bij de foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.

Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan tenzij anders is vermeld.

Privacy:

Vier het leven fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens  (adresgegevens , telefoon nummers, mailadressen of anders) doorgeven aan derden of openbaar maken, op welke wijze dan ook